O nas

O nas

Pomysł utworzenia Stowarzyszenia Etnologia Wrocławska narodził się wiosną 2017 roku, w gronie studentek i studentów skupionych wokół Studenckiego Koła Naukowego Etnologów UWr. Główna ideą uzasadniającą ów projekt było stworzenie organizacji ułatwiającej samodzielne współdziałanie oraz realizację projektów, wolne od ograniczeń wiążących się z formą funkcjonowania studenckiego koła naukowego. Po licznych dyskusjach nad profilem i wspólnych pracach nad statutem, Stowarzyszenie zostało powołane do życia na przełomie 2017 i 2018 roku.
Ideą przyświecającą Etnologii Wrocławskiej jest działalność społeczna, mająca na celu popularyzowanie wiedzy antropologicznej i wartości humanistycznych za pomocą działań badawczych, naukowych, edukacyjnych oraz aktywizujących, skierowanych do zróżnicowanych grup odbiorców. Wykorzystując i pogłębiając kompetencje antropologiczne osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu, chcemy wywierać pozytywny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, wprowadzając w życie koncepcje opartego na krytycznej wiedzy zaangażowania społecznego. Dodatkowym wymiarem naszej działalności jest podejmowanie współpracy z innymi organizacjami o podobnym profilu działalności, dzięki czemu mamy nadzieję promować pozytywne wzorce kooperacji oraz tworzenia sieci międzyinstytucjonalnego wsparcia.
Pomimo ścisłej współpracy z SKNE oraz macierzystą Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr, funkcjonowanie Stowarzyszenia nie ogranicza się do powielenia struktury działań tych organizacji, ale raczej stanowi ich uzupełnienie poprzez włączenie się antropolożek i antropologów w te sfery dyskursu społecznego, który często z różnych powodów umyka działaniom z definicji naukowych. W tym sensie Etnologia Wrocławska stara się przekroczyć podziały pomiędzy sferami aktywności naukowej oraz społecznej, łącząc naukowy warsztat z zaangażowaniem społecznym.

Stowarzyszenie Etnologia Wrocławska współtworzą:

Monika Baer, Wojciech Bartosiewicz, Michał Borkowski, Aleksandra Brzyska, Marcela Cedzidło, Anna Dudkowska, Jarosław Gibas, Ewa Hübner, Marcelina Jakimowicz, Aleksandra Kaczmarska, Karolina Kania, Anna Kokocińska, Wojciech Krzosa, Grzegorz Kurka, Piotr Małczyński, Joanna Mirocha, Agata Niewiadomska, Katarzyna Nowicka, Rafał Orzechowski, Tomasz Raczkowski, Agata Stanisz, Celina Strzelecka, Magdalena Swarzyńska, Joanna Tomaszewska, Agnieszka Wieszaczewska, Patryk Wojciechowski, Alicja Zaremba

Zarząd

Patryk Wojciechowski  – Prezes
Tomasz Raczkowski – Wiceprezes
Celina Strzelecka – Sekretarz

Komisja rewizyjna

Aleksandra Brzyska – Przewodnicząca
Katarzyna Nowicka – Członkini
Alicja Zaremba – Członkini

Redakcją tekstów publikowanych na stronie zajmuje się zespół w składzie: Ewa Hübner, Joanna Mirocha, Tomasz Raczkowski, Celina Strzelecka, Joanna Tomaszewska, Patryk Wojciechowski, Alicja Zaremba