Tag: Ethnology Without Borders

Ethnology Without Borders – kilka słów podsumowania

Ethnology Without Borders – kilka słów podsumowania

W dniach 16–17 listopada w budynkach Uniwersytetu Wrocławskiego przy ulicy Szewskiej odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ethnology Without Borders – Field(s) without borders: anthropological reflections on the nature of contemporary world”, organizowana przez Katedrę Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr wraz ze Stowarzyszeniem Etnologia Wrocławska. Partnerem konferencji było Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Patronat honorowy objęły nad nią Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocławskie Centrum Akademickie oraz Wojewoda Dolnośląski, sponsorem była zaś firma Tech-Kan.

Wydarzenie stanowiło swoistą kontynuację organizowanego od 2012 roku cyklu, będącego okazją do spotkania etnologów i etnolożek z krajów Grupy Wyszehradzkiej – Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier. Organizacja siódmej edycji Ethnology Without Borders we Wrocławiu została zainicjowana na początku roku przez członkinie i członków Stowarzyszenia Etnologia Wrocławska w porozumieniu z Karoliną Kanią, zajmującą się organizacją zjazdu od jego pierwszej edycji w Cieszynie. W pięcioosobowym komitecie organizacyjnym oprócz Karoliny znaleźli się związani z wrocławską etnologią i antropologią kulturową Patryk Wojciechowski, Tomasz Raczkowski, Celina Strzelecka oraz Alicja Zaremba, których starania doprowadziły do podjęcia się organizacji przez tutejszą Katedrę.

Tegoroczna edycja EWB została przeprowadzona pod hasłem humanistyki cyfrowej i ogólnej refleksji nad wymogami metodologicznymi w kontekście zmieniającej się dynamicznie przestrzeni społecznej, w której coraz większą rolę odgrywają nowe technologie i media, takie jak Internet. Zagadnieniom z tej sfery poświęcony został panel specjalistyczny, który otworzył konferencję w piątek. W programie znalazły się wystąpienia poświęcone różnorodnym zagadnieniom zorientowanym wokół nowoczesnych badań w środowisku cyfrowym, m.in. etnografii zbiorowości internetowych, relacji pomiędzy religijnością neopogan online i offline czy znaczenia wirtualnych zbiorowości w praktykach osobistych. Z pełnym harmonogramem paneli oraz abstraktami można zapoznać się w dostępnym na platformie Wikipedia programie.

Tematyka nowych mediów leżała także w centrum otwartych warsztatów obsługi zasobów Wikimedia Commons i tworzenia etnologicznych haseł w Wikipedii, które odbyły się równolegle do wspomnianego panelu. Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki wysłuchali wystąpień ekspertów – Łukasza Kozaka, Klary Sielickiej-Baryłki oraz Celiny Strzeleckiej, którzy przybliżyli im charakterystykę narzędzi WikiCommons oraz ich zastosowania. Po przygotowanym przez profesjonalistów wstępie zapisane na warsztat osoby mogły przyswoić wiedzę w praktyce, podczas części szkoleniowej, w trakcie której poznały podstawy obsługi prezentowanych mediów. Obydwie części EWB stanowiły merytoryczny wkład w rozwijającą się pod wpływem nowych mediów i technologii refleksję antropologiczną, otwierający nowe wątki i perspektywy. Wieczorem w lokalu Ur odbył się zaś bankiet konferencyjny, podczas którego uczestniczki i uczestnicy konferencji mogli zintegrować się w sposób nieformalny i podsumować owocny dzień wspólnym spędzaniem czasu oraz ożywionymi dyskusjami na antropologiczne (i nie tylko) tematy.

Drugi dzień konferencji poświęcony był zagadnieniom ogólnym z zakresu dyscypliny, umożliwiając prezentację własnych badań młodym etnolożkom i etnologom z ośrodków antropologicznych w Budapeszcie, Bratysławie, Brnie, Cieszynie, Krakowie, Nitrze, Peczu, Poznaniu, Toruniu, Trnawie oraz Wrocławiu. Zestawienie dwóch paneli – specjalistycznego i otwartego – wskazało na szerokie spektrum zainteresowań, tematów i podejść w ramach naszej dyscypliny, podkreślając istotne jeszcze bardziej niż kiedyś znaczenie antropologii kulturowej we współczesnej nauce.

Poniżej znajdziecie skromny wybór fotografii upamiętniających wydarzenie.
Zdjęcie Komitetu Organizacyjnego użyte w nagłówku wykonał Grzegorz Kurka.